O szkole


Szkoła- grudzień 2013 rok
Szkoła  Podstawowa  w  Morawinie jest  jedną  
z  czterech  szkół  podstawowych  w  Gminie  Doruchów. Od  2013 r. szkoła  jest  prowadzona przez  STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
im.  Marii  Konopnickiej w  Morawinie. Szkoła  posiada  określone  cele  swoich  działań  oraz  program  rozwoju  zawierający  zadania, służące  doskonaleniu jakości pracy. Ustalenie  kierunków  działań  szkoły odbywa  się  poprzez  zebrania  
z  rodzicami, zebrania rady rodziców, posiedzenia Rady  Pedagogicznej. Nasi  uczniowie  zostają  przygotowani  do  dalszej  edukacji  poprzez  atrakcyjny i  nowatorski  proces  nauczania  oraz  rozwijanie  zainteresowań  na  zajęciach  pozalekcyjnych. Szkoła  dba  o  kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  poprzez organizowanie  imprez  środowiskowych  połączonych z  prezentacją  osiągnięć  wychowanków.