koder junior

KODER JUNIOR

W dniach 13.02.2018 dyrekcja, nauczyciele klas I – III oraz
nauczyciel informatyki wzięli udział w szkoleniu, a tym samym
przystąpili do udziału w projekcie KODER JUNIOR. Projekt
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020 w działaniu 3.2 Innowacyjne rozwiązania na
rzecz aktywizacji cyfrowej. Działanie to zostało zaplanowane
przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji
Narodowej. Jest to program partnerski Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Centrum
Superkomputerowo – Sieciowego oraz Fundacji Pro Cultura.
Kierownikiem Projektu jest prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak,
kierownik Zakładu Pedeutologii. Jego celem jest przygotowanie
szkól do wdrażania nauki programowania do podstawy programowej.
Uczniowie biorą udział w ciekawych zajęciach wdrażających
elementy programowania w formie zabawy. Nauczyciele prowadzą
zajęcia przy wsparciu ko – trenerów. Szkoła zostanie wyposażona
w sprzęt komputerowy, multimedialny i pomoce dydaktyczne,
z których będziemy korzystać na zajęciach. Uczestnicy projektu
będą również mieli okazję brać udział w zajęciach
w innowacyjnym Laboratorium Szkoły Przyszłości EduLab
prowadzonego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.