Zarząd

prezes:               Karol  Konarski
wiceprezes:    Joanna  Krzyżańska  Hyłka
skarbnik:          Agnieszka  Korzonek
sekretarz:        Ewa  Kubiaczyk
członkowie:   Grażyna  Niełacna
Paweł  Konarski