Organ Prowadzący

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Morawinie.