Szkolny zestaw podręczników

Klasa 1              Klasa 3                    Klasa 4

Klasa 5              Klasa 6                    Klasa 7

Dotacja na podręczniki nie obejmuje religii.

Podręczniki do religii rodzice zakupią za własne środki finansowe.