Rada Rodziców

przewodnicząca:    Mirosława  Biegalska
z-ca przewodniczącego:
Aneta Basek
skarbnik:  
 Lidia Mikołajczyk
sekretarz:  
 Ewa Kubiaczyk

komisja rewizyjna:  Ewelina Grzesiak
                                             Wioletta Stasierska
                                             Iwona Niełacna