Pracownicy obsługi

Mirosław  Wróblewski  –  woźny
Ewa  Kubiaczyk –  pomoc  w  oddziale  przedszkolnym,  sekretarz szkoły
Agnieszka  Konarska  –  pomoc  w  oddziale  przedszkolnym, pracownik gospodarczy