Grono pedagogiczne 2019/2020

 


Joanna Krzyżańska Hyłka– dyrektor, geografia

Dyba Joanna– język polski, biblioteka

Dziążak Iwona– edukacja przedszkolna

Frysiak Krystyna- język niemiecki

Kiereta Przemysław– biologia, wdż

Kurzawa Maria– matematyka, informatyka

Lukas Renata– wychowanie fizyczne, religia

Niełacna Grażyna– edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

Pawlak Katarzyna–  wos, edb

Piotrowska Róża– historia, plastyka, zajęcia techniczne

Roztocka Grażyna– fizyka

Tomala Izabela– muzyka,

Tomczak Izabela– edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika

Wieczorek Anna– język angielski

Woryma Róża– chemia

Wróbel Monika– surdopedagog, logopeda