Projekty unijne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pt
Budowa innowacyjnego, leśnego placu zabaw w Morawinie
realizowany przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Morawinie
w ramach Lokalnej strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

logo