Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 r.  (piątek).

Zapraszamy uczniów poszczególnych klas na następujące godziny:

 • 9.00 – kl. I- III,
 • 9.30 – kl. V i VI,
 • 10.00 – kl. 0
 • 10.30 – kl. VII i VIII.

Informujemy, że msza święta na zakończenie roku odbędzie się w poniedziałek 29.06.2020 r. o godzinie 18- ej.


 

Procedury zdawania podręczników i innych książek obowiązujące na terenie szkoły, a przede wszystkim na terenie biblioteki szkolnej

 

Procedury zdawania podręczników i innych książek obowiązujące na terenie szkoły,a przede wszystkim na terenie biblioteki szkolnej

 1. Od 15 czerwca wszystkim uczniom naszej szkoły zapewnia się możliwość oddania podręczników i innych wypożyczonych książek.
 2. Oddawanie podręczników i książek odbędzie się według ściśle określonych zasad.
 3. Oddawanie podręczników i książek będzie miało charakter indywidualny w celu uniknięcia niebezpiecznych zgromadzeń.
 4. Zwrotu podręczników należy dokonać w kompletach, trzeba usunąć foliowe okładki oraz wyprostować pogięte kartki.
 5. Podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, data zwrotu.
 6. Uczniowie klas I – III nie muszą osobiście przynosić podręczników, zaleca się by zrobili to opiekunowie.
 7. Uczniowie klas V, VI, VII i VIII przynoszą książki osobiście.
 8. Osoba zdająca książki do szkoły wchodzi w maseczce oraz rękawiczkach.
 9. Po wejściu do szkoły każda osoba obowiązkowo dezynfekuje dłonie płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych szkoły.
 10. Po wejściu do szkoły osoba podchodzi do wytyczonego miejsca i odkłada podręczniki oraz książki.
 11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie  lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
 12. Na terenie szkoły uczniowie bezwzględnie stosują zasady higieny: często myją ręce wodą z mydłem i nie podają ręki na powitanie, a także unikają dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Podczas kichania czy kasłania zasłaniają usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką, którą jak najszybciej wyrzucają do zamkniętego kosza. Stosownie zwracają uwagę innym w tym zakresie.
 14. W drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny.
 15. Zakazuje się gromadzenia na boisku szkolnym, przed wejściem do szkoły oraz na terenie szkoły bez zachowania bezpiecznego dystansu.
 16. Podczas przebywania na terenie szkoły w celu oddania podręczników i książek należy bezwzględnie przestrzegać niniejszego regulaminu.