Dzień Babci i Dziadka 2019

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach
Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
W ty m roku szkolnym to święto obchodziliśmy 10.01.2019 r.
Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy
swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano poczęstunek oraz
wspaniały program artystyczny. W trakcie uroczystości Babcie
i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. Nasi mali aktorzy zaprezentowali swoje umiejętności
w przedstawieniu pt. „Jeden plus dla nieba”, nie zabrakło też
wzruszających wierszy i piosenek okolicznościowych, związanych
ze Świętem Babci i Dziadka. Swoje umiejętności aktorskie i taneczne
zaprezentowały też przedszkolaki. Goście obejrzeli także pokazy
taneczne, podziw publiczności wzbudził szczególnie polonez
w wykonaniu uczniów z klasy V. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa,
kierowane pod ich adresem. W dalszej części uroczystości mili
goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem.
Niewątpliwie zaprezentowany przez naszych uczniów program
artystyczny zapewnił przybyłych gości o tym, że ich pociechy
są nie tylko wspaniałymi wnuczętami, ale również posiadają
zdolności muzyczne oraz aktorskie.