Życzenia świąteczne

Wesołych świąt Wielkanocnych, spokoju ducha, wiary w Boga i ludzi, umiejętności dostrzegania piękna tego świata i wiary w siebie i swoje możliwości

życzą

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi

Szkoły Podstawowej w Morawinie

oraz

 Zarząd Stowarzyszenia

Witamy pierwszy dzień wiosny

Wspólne obchody I Dnia Wiosny stały się tradycją Szkoły
Podstawowej w Morawinie. 21 marca 2018 roku ogłoszono w naszej
szkole „Dniem Kapelusznika”- w tym dniu nasi uczniowie
pojawili się w szkole w kolorowych, wiosennych kapeluszach.
Uroczystość rozpoczęliśmy od pochodu ze słomianą kukłą-Marzanną, symbolizującą zimę. Kulminacyjnym punktem pochodu było „wypędzenie zimy” poprzez jej spalenie. Towarzyszyły temu
okrzyki oraz śpiew dzieci. Po pożegnaniu zimy, wróciliśmy
w dobrych nastrojach do szkoły, by tam świętować nadejście
wiosny. Wreszcie nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu na
„Najciekawsze nakrycie głowy”. Uczniowie zaprezentowali swoje
piękne, oryginalne kapelusze, czapki i wiosenne wianki. Jury
po burzliwych naradach ogłosiło wyniki konkursu i wręczyło
wyróżnionym dzieciom nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali drobne upominki. Trzeba przyznać, że kolorowe
kapelusze wprawiły dzieci w wiosenny nastrój. Na wielu twarzach
gościł promienny uśmiech. Niestety mimo tak dużych starań ….
wiosny wciąż nie widać. Wierzymy jednak, że wkrótce do nas
przyjdzie.