Witamy na stronie

SzkołaSzkoła  Podstawowa  w  Morawinie
jest  jedną  z  czterech  szkól  podstawowych  w  Gminie  Doruchów.
Od  2013 r. szkoła  jest  prowadzona przez  
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im.  Marii  Konopnickiej w  Morawinie.
Szkoła  posiada  określone  cele  swoich  działań  oraz  program  rozwoju  zawierający  zadania, służące  doskonaleniu  jakości  pracy.  Ustalenie  kierunków  działań  szkoły
odbywa  się  poprzez  zebrania  z  rodzicami, zebrania rady rodziców,  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej.
Nasi  uczniowie  zostają  przygotowani  do  dalszej  edukacji  poprzez  atrakcyjny i  nowatorski  proces  nauczania  oraz  rozwijanie  zainteresowań  na  zajęciach  pozalekcyjnych.
Szkoła  dba  o  kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  poprzez
organizowanie  imprez  środowiskowych  połączonych
z  prezentacją  osiągnięć  wychowanków.